"Ut unum sint" PDF

Prima del fatto, da prima, a priori. Ci sia il corpo, ci sia documentato motivo. Complesso dei caratteri esteriori che contraddistinguono una specie vegetale o animale. "Ut unum sint" PDF’ha detto lui in persona, proprio lui.


Författare: .
Die Beiträge des Bandes stehen im Spannungsfeld von
50 Jahren Aufhebung der Exkommunikation zwischen
Rom und Konstantinopel und dem Reformationsgedächtnisjahr
2017. Die Autorinnen und Autoren –
unter ihnen Kurt Kardinal Koch, Metropolit Arsenios
Kardamakis und Christoph Kardinal Schönborn –
untersuchen den Beitrag Joseph Ratzingers/Benedikts
XVI. zum Dialog mit Orthodoxen und Lutheranern
und entwerfen auf dieser Linie Visionen für die
Zukunft der Ökumene.

Le cose che devono essere lette. Er is een aparte lijst van Griekse en Latijnse begrippen in de biologie. Adoro Te devote, latens Deitas „Ik aanbid met eerbied de verborgen Godheid. Sacramentsdag, initiatief van paus Urbanus IV. E causa ignota „Met onbekende oorzaak“, afgekort als e. In de medische wereld veelgebruikte term om aan te geven dat de arts niet weet waar de klachten door veroorzaakt worden, zoals bv diagnose: Rugpijn e.

Falsa fides in me semper est, aldus Fraude in een serie zinnebeeldige deugden en ondeugden in het Venetiaanse Dogepaleis. Faber quisque fortunae suae „Ieder is de maker van zijn eigen geluk“ Fabricando fit faber „Door te smeden wordt men smid. Stilleven met een gedicht over de schoenmaker die het werk van Apelles misprijst, eindigend met de zinsnede Finis Coronat Opus. De eerste woorden van een Engelse wet uit 1679 die burgers moest beschermen tegen gerechtelijke willekeur. Annuncio vobis gaudium magnum: Habemus papam!

Werk overwint alles“ Laedere facile, mederi difficile „Kwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk“ Lapsus calami „Fout van de pen“, een schrijffout Lapsus linguae „Fout van de tong“, een spreekfout Lapsus memoriae „Fout van het geheugen“, een vergissing Lauda, Sion, Salvatorem „Loof, Sion, uw verlosser“. De toegangspoort van de vroegere Citadel van Gent. Suspicor fuisse Batavum „Wat een plompe geest! Pange lingua gloriosi „Bezing mijn tong het mysterie.

Quae caret ora cruore nostro „Welke kust kent ons bloed niet? Quot homines, tot sententiae „Zo veel mensen, zo veel meningen“, Cicero Quo vadis? Sacris solemniis „Verenigd rond dit feest. César Franck in 1872 voor tenor, orgel, harp en cello. SPQR – De senaat en het volk van Rome. Ubi bene, ibi patria „Waar men zich goed voelt, daar is zijn vaderland“ Ubi caritas, Deus ibi est „Waar zorgzaamheid is, daar is God“ Ubi caritas et amor,Deus ibi est „Waar betrokkenheid is en liefde, daar is God.

Gevelsteen in de Abdij van Bec, geschonken door de Kathedraal van Canterbury in 1969. Commons heeft mediabestanden in de categorie Latin mottos. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 dec 2018 om 15:31. Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Let the welfare of the people be the ultimate law. There is said to be hope for a sick man, as long as there is life. The distinguishing property of man is to search for and to follow after truth. A war is never undertaken by the ideal State, except in defense of its honor or its safety.

A happy life consists in tranquility of mind. How long, Catiline, will you abuse our patience? The beginnings of all things are small. Constant practice devoted to one subject often prevails over both ability and skill. Aegroto dum anima est, spes esse dicitur.

Compare: „While there’s life there’s hope, and only the dead have none. As for me, I cease not to advocate peace. It may be on unjust terms, but even so it is more expedient than the justest of civil wars. Quidem concessum est rhetoribus ementiri in historiis ut aliquid dicere possint argutius. Indeed rhetoricians are permitted to lie about historical matters so they can speak more subtly.

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. Almost no one dances sober, unless he is insane. Etenim, iudices, cum omnibus virtutibus me adfectum esse cupio, tum nihil est quod malim quam me et esse gratum et videri. Haec enim est una virtus non solum maxima sed etiam mater virtutum omnium reliquarum. In truth, O judges, while I wish to be adorned with every virtue, yet there is nothing which I can esteem more highly than being and appearing grateful. For this one virtue is not only the greatest, but is also the parent of all the other virtues.

Law stands mute in the midst of arms. Pro Milone, Chapter IV, section 11. Often paraphrased as Inter arma enim silent leges. In a time of war, the law falls silent. Laws are silent in time of war.

This entry was posted in Jugendbücher. Bookmark the permalink.