Nachts PDF

Nacht is het tegenovergestelde van dag. Afhankelijk van de context kan het de periode van 18 tot 6 nachts PDF betekenen, of als men het ruimer bekijkt de periode dat het donker is. Dat laatste verschilt per jaargetijde en per plek op de wereld.


Författare: Karl Kraus.
‚Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält‘
Karl Kraus, einer der bedeutendsten Schriftsteller Österreichs, rechnet in dieser Sammlung von Aphorismen, Aussprüchen und Kritiken mit dem Zeitgeist, der Psychoanalyse, der Politik und der Moral ab.
Scharfe Kritik und treffende Worte des großen Polemikers finden sich hier zusammengestellt und geordnet zum Lesen, Denken, Schmunzeln, Kopfschütteln und gleich noch einmal lesen.

De periode per etmaal dat het donker is, is aan de evenaar het hele jaar door ongeveer de helft. De intensiteit van de nacht kan variëren. Bij helder weer bijvoorbeeld geeft de volle maan redelijk veel licht, zodat men bijvoorbeeld lopend een onverlicht pad kan volgen. De sterren aan de nachtelijke hemel zorgen nauwelijks voor verlichting, maar wel voor oriëntatie.

Een eenduidige definitie van „nacht“ is binnen het Nederlandse taalgebied niet echt te geven. Bij dienstregelingen van het openbaar vervoer moet goed worden gelet op de gehanteerde conventie, „alleen op zaterdag“ voor een bus die om 2 uur ’s nachts rijdt kan namelijk twee betekenissen hebben. Bussen en treinen kort na middernacht worden in ieder geval vaak in de dienstregeling vermeld als aan het einde van de dag. In omroepprogrammabladen worden nachtprogramma’s vaak vermeld als aan het einde van de dag. Op dergelijke apparaten vindt men in afwijking van hoe woordenboek Van Dale het uiteenzet een andere dagaanduiding. Volgens het jodendom begint de nieuwe dag op het moment dat de avond valt. De sjabbat begint daarom op vrijdagavond bij zonsondergang.

Het begrip nacht wordt ook in wettelijke bepalingen vastgelegd, zoals in de Nederlandse Wet geluidhinder, die er de periode tussen 23. De nacht was vroeger een tijd waarin niet of weinig werd gewerkt. Met alleen de beschikking over een vuur of een kaars had men ’s nachts te weinig licht om productief te kunnen zijn. Van oudsher wordt de nacht geassocieerd met onbekendheid en kwetsbaarheid. De nacht staat in figuurlijke zin dan ook vaak voor iets negatiefs en slechts, of voor de kwetsbaarheid van de mens. De uitdrukking Het is nacht in iemands leven betekent dat iemand een moeilijke of sombere periode doormaakt. Ook magische zaken worden veelal met de nacht geassocieerd.

This entry was posted in Jugendbücher. Bookmark the permalink.