Moliere´s Tartuffe PDF

Jean-Baptiste Poquelin was de zoon van een welgestelde behanger-stoffeerder. Hij bezocht het Parijse College de Clermont, waar hij kennis maakte met het werk van Epicurus en Pierre Gassendi. Op 24 oktober moliere´s Tartuffe PDF trad hij voor het eerst op voor koning Lodewijk XIV en zijn hele hof in een zaal van het Louvre.


Författare: Wilhelm Mangold.
Nachdruck des Originals von 1881.

De bijval was zo groot, dat Molières gezelschap de naam Troupe de Monsieur mocht voeren en een zaal van het Petit-Bourbon tot zijn beschikking kreeg. In zijn komedies had Molière kritiek op edelen en geestelijken, die bevoorrecht leefden, op hun sleur, hun blinde aanbidding van gezag, hun minachting van ervaring en waarneming. Hij richtte zijn kritiek ook op medici, schijngeleerden en de overdreven bewonderaars van kunst en wetenschap. Lodewijk XIV kon hem wel waarderen en steunde het gezelschap van Molière.

This entry was posted in Schule & Lernen. Bookmark the permalink.