Die Verfassungsgeschichte der Germanen und Kelten PDF

Sinds Karel de Grote zich in 800 tot ‚Romeins keizer‘ liet kronen bleven die Verfassungsgeschichte der Germanen und Kelten PDF opvolgers die titel voeren. In april 1848 werd het Frankfurter Parlement, de Duitse nationale vergadering gekozen. Zijn taak was het opstellen van een nieuwe grondwet.


Författare: Julius Cramer.

Julius Cramer untersucht die Gesellschafts- und Staatsordnung bei den Germanen und Kelten. Diese erörtert er ausführlich, um schließlich sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten der beiden Völker aufzuzeigen.
Sorgfältig bearbeiteter Nachdruck der Originalausgabe von 1906.

De bestaande Duitse Bond werd revolutionair hervormd in het Duitse Rijk, een eenheidsstaat met een provisorisch staatshoofd en een rijksregering. De economische samenhang tussen de verschillende Duitse staten werd in de loop van de 19e eeuw steeds groter. In 1867 richtten zij onder leiding van Otto von Bismarck, de Pruisische minister-president, een Noord-Duitse Bond op. Het parlement van deze federale staat heette Reichstag. 1919 door een nieuwe grondwet een republiek.

In 1945 werd het rijk handelingsonbekwaam omdat de vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog de regeringsmacht overnamen. Afgevaardigden van de Duitse staten die door de VS, het VK en Frankrijk bezet waren richtten in 1949 met het Grundgesetz de Bundesrepublik Deutschland op. De voorgeschiedenis van het Heilige Roomse Rijk ligt in de opkomst van Frankische koningsgeslachten die tussen 500 en 800 na Chr. Noord-Frankrijk de overige Germaanse vorstendommen van West- en Midden-Europa onder hun gezag wisten te brengen.

This entry was posted in Ratgeber. Bookmark the permalink.