1000 Jahre St. Michael in Hildesheim PDF

Kościół Świętego Michała, rysunek z 1662 r. W 1985 kościół został wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kościół Świętego Michała stoi na zachodnim skraju starego miasta na tzw. Wejście 1000 Jahre St. Michael in Hildesheim PDF znajduje się po stronie południowej.


Författare: .
St. Michael in Hildesheim gehört zu den bedeutendsten frühmittelalterlichen Kirchenbauten in Deutschland und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Der reich bebilderte Band liefert die Ergebnisse der „Internationalen Tagung des Hornemann Instituts der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen“, die im Rahmen des andeskirchlichen Festprogramms „Gottes Engel weichen nie. St. Michael 2010“ unter Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission in St. Michael in Hildesheim vom 16.–18. September 2010 stattfand.

W tym samym roku Bernward zapisał kaplicy św. 1020 Bernward kazał wznieść kościół Świętego Michała dla klasztoru. Krypta zachodnia kościoła miała być miejscem jego ostatniego spoczynku, stąd też wybór św. Michała, Anioła Śmierci, na patrona świątyni.

Krypta została poświęcona przez Bernwarda w 1015. Kościół został poświęcony w 1033 przez następcę Bernwarda Godeharda. Z tego czasu pochodzą reliefy przy wejściu do krypty. Bogato malowany drewniany strop nawy środkowej powstał ok. W 1250 zbudowano nowe krużganki, które połączyły kościół ze starą kaplicą przyklasztorną.

Podczas II wojny światowej kościół został zbombardowany przez aliantów w 1945. Kościół Świętego Michała jest jednym z najważniejszych zabytków architektury ottońskiej okresu preromańskiego. Jest to bazylika o dwóch chórach i dwóch transeptach, z wieżami na planie kwadratu na skrzyżowaniu transeptów z nawą główną. Obydwie nawy poprzeczne posiadają po bokach po dwie mniejsze wieże z klatkami schodowymi.

This entry was posted in Ratgeber. Bookmark the permalink.